Over ons

Welkom bij watersportvereniging Zwijndrecht, een kleine gemoedelijke vereniging gelegen aan het eind van de Strooppot aan een doodlopende zijarm van de Rietbaan.

Welkom bij watersportvereniging Zwijndrecht, een kleine gemoedelijke vereniging gelegen aan het eind van de Strooppot aan een doodlopende zijarm van de Rietbaan.

De Watersportvereniging Zwijndrecht is opgericht in april/ mei 1978.

Het was geen vrijwillige opgave om een WSV op te richten, maar bittere noodzaak. In de Gemeenteraad van Zwijndrecht was namelijk besloten de Oostkeetshaven te ontruimen. Dit was al het geval in mei 1977, dus een jaar eerder. In de zwaar verwaarloosde Oostkeetshaven lagen toen een twintigtal pleziervaartuigen en twee woonboten. De redenen waarvoor de haven ontruimd moest worden wisselden voortdurend. Wethouder Harteloh, die over deze zaken ging, raadde ons aan een Vereniging op te richten, om als aanpreekpunt te dienen. Vijf mensen van die bootbezitters vormden het bestuur, dat zou zorg dragen voor verdere zaken. Eerst moesten er Statuten worden samengesteld. Omdat juist in die tijd de wet op het verenigingsleven gewijzigd was, kon de Notaris niets voor ons betekenen. De secretaris van die tijd heeft toen bij het Koninklijk Watersport Verbond een voorbeeld van Statuten Nieuwe Stijl aangevraagd. Drie voorbeelden werden hem toegestuurd. Ook nadien heeft het Koninklijk Verbond de Vereniging goed gesteund, onder andere bij onderhandelingen met de Gemeente. In maart 1978 moest de Oostkeetshaven zijn ontruimd. In een brandbrief van de secretaris naar de wethouder werd er op aangedrongen geen stappen te ondernemen. In mei 1978 werden de Statuten goedgekeurd door de Broederschap van Notarissen en was de Vereniging officieel een rechtspersoon.

In de jaren tachtig van de de vorige eeuw werd het toegestaan in de Strooppot een eenvoudige accommodatie aan te leggen, waar de schepen uit de Oostkeetshaven konden aanmeren. De woonboten bleven achter en hebben daar nog enige jaren gelegen. Eerst moest het achterste gedeelte van de Strooppot vrij blijven omdat er ooit een schip kon afmeren bij het Gemeenteterrein. Later is dat ook vrij gegeven en kreeg de Watersportvereniging haar eerste uitbreiding. Momenteel liggen er even minder dan 60 schepen aan de vlotten en staat er een Stuurhut ter beschikking voor bijeenkomsten in de wintertijd en buiten terrassen, overdekt en open, voor bijeen te komen. Hiervan wordt gretig gebruik gemaakt door de leden.

Er wordt door de Vereniging eens per jaar een Algemene Ledenvergadering gehouden.

Er zijn naar rato een aantal bestuursvergadering per jaar, waarbij in het “inloop spreekuur” door de leden zaken kunnen worden ingebracht.

Verder wordt er een openingstocht en een sluitingstocht georganiseerd.

Tussentijds zijn er barbecue middagen en gourmet middagen.

De vereniging kent leden, aspirantleden, junior leden en rustende leden.